Aktualizácia normy EN 388

Dňa 21.4.2019 nadobudla platnosť aktualizovaná norma EN 388. Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie a informácie, ktoré sa majú poskytovať na ochranné rukavice proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu čepeľou, ďalšiemu trhaniu, prepichnutiu a prípadne proti nárazu. Zmenilo sa označenie rukavíc – pod pôvodným piktogramom, sa nachádza 6 znakov namiesto pôvodných 4. Od […]

Chránená dielňa

Firma CeHaTex je dodávateľom pracovných odevov, obuvi, rukavíc a ďalších tovarov, ktoré spadajú do OOPP. Máme vlastnú výrobu výšiviek na odevy a vieme zabezpečiť akýkoľvek tovar, požadovaný zákazníkmi. Od 30. septembra 2014 má naša firma CeHaTex, s.r.o. štatút chránenej dielne. Na základe tohoto štatútu Vám naša firma poskytuje náhradné plnenie na nami ponúkané tovary v […]

PRÍRUČKA PRE VÝBER SPRÁVNYCH RUKAVÍC V OCHRANE PROTI POREZANIU

Najvhodnejším spôsobom výberu rukavíc je použitie 3-krokového procesu. Identifikovať úlohu, nebezpečenstvo a riziko poranenia. Úloha – Čo robíte? Koľko zručnosti je potrebné? Kde pracujete? Nebezpečenstvo – Určte, čo by mohlo spôsobiť zranenie a akú úroveň kontroly máte? Riziko – Aká je pravdepodobnosť zranenia počas vykonávania úlohy? Úloha Posúďte typ prác, ktoré sa vykonávajú, a rozhodnite, […]