Category Archives: Príručky

Normy pracovných rukavíc II.

V minulom článku sme sa bližšie pozreli na normu EN 388: 2016, ktorá špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám, ktorými sú napríklad porezanie, či prepichnutie. V dnešnom článku si priblížime normu EN ISO 374: 2016, ktorá špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chemikáliám a mikroorganizmom. Norma […]

Normy pracovných rukavíc I.

K pracovným úrazom dochádza najčastejšie pri profesiách, ktoré si vyžadujú manuálnu prácu. Sú to predovšetkým poranenia končatín (najmä prstov) a pomliaždeniny. Podľa štatistík patria práve poranenia rúk k najčastejším úrazom na pracovisku a to hlavne v prípadoch, kedy nebola použitá ich dostatočná ochrana. Keď si vyberiete správne rukavice, môžete týmto zranenia v mnohých prípadoch predísť […]

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Veľa ľudí môže byť vo svojom zamestnaní vystavených zdravotným rizikám, týkajúcich sa dýchacích ciest. Vždy je dôležité im predchádzať. Ochrana dýchacích ciest je základom, napríklad ak pracujete v prostredí, kde sa vyskytujú prachové častice alebo nebezpečné plyny. FILTRAČNÁ TRIEDA NPK-P – Najvyššia prípustná koncentrácia ( koncentrácia chemickej látky, ktorej môžu byť zamestnanci vystavení nepretržite po […]

PRÍRUČKA PRE VÝBER SPRÁVNYCH RUKAVÍC V OCHRANE PROTI POREZANIU

Najvhodnejším spôsobom výberu rukavíc je použitie 3-krokového procesu. Identifikovať úlohu, nebezpečenstvo a riziko poranenia. Úloha – Čo robíte? Koľko zručnosti je potrebné? Kde pracujete? Nebezpečenstvo – Určte, čo by mohlo spôsobiť zranenie a akú úroveň kontroly máte? Riziko – Aká je pravdepodobnosť zranenia počas vykonávania úlohy? Úloha Posúďte typ prác, ktoré sa vykonávajú, a rozhodnite, […]