Normy pracovných rukavíc I.

K pracovným úrazom dochádza najčastejšie pri profesiách, ktoré si vyžadujú manuálnu prácu. Sú to predovšetkým poranenia končatín (najmä prstov) a pomliaždeniny. Podľa štatistík patria práve poranenia rúk k najčastejším úrazom na pracovisku a to hlavne v prípadoch, kedy nebola použitá ich dostatočná ochrana.

Keď si vyberiete správne rukavice, môžete týmto zranenia v mnohých prípadoch predísť a účinne si svoje ruky pri pracovných nehodách ochrániť.

Ochrana rúk je rozsiahlou oblasťou OOPP a preto si v sérii článkov podrobnejšie rozoberieme jednotlivé normy ochranných rukavíc, ktoré Vám môžu pomôcť so správnym výberom pracovných rukavíc.

Norma EN 388:2016 – mechanická odolnosť

Symbol normy EN 388

Ochranné pracovné rukavice sú na mechanickú odolnosť, testované podľa normy EN 388. V tejto norme nedávno došlo k zmenám v testovacích metódach a to hlavne kvôli tomu, že sa na výrobu pracovných rukavíc začali používať nové odolnejšie materiály. Všetky pracovné rukavice, ktoré boli podľa normy EN 388 testované, sú označené symbolom kladivka, pod ktorým nájdete niekoľko čísel a po novom aj dve písmená.

A – odolnosť proti oderu

Odolnosť proti oderu je veľmi podstatnou vlastnosťou najmä pri povolaniach, kde je používateľ rukavíc vystavený riziku odretia ruky o drsné povrchy, ktorými sú napríklad tehla, či betón. Pracovné rukavice sa však odierajú aj pri každom ich používaní, nie len pri práci s drsnými povrchmi.

Na testovanie materiálov proti oderu sa vykonáva skúška MARTINDALE, podľa normy ISO 12947-1.

Z dlaňovej časti rukavíc sa vyrežú kruhy potrebnej veľkosti a upnú sa na hlavice testovacieho prístroja. Počas testu sa otáčajú normované kotúče pod tlakom 9,0 +/- 0,2 kPa na povrchu textílie tak dlho, až sa pretrhnú prvé dve nite skúšanej tkaniny alebo (u pletenín) sa vo vzorke prederie diera. Prístroj registruje v okamihu dosiahnutia tohto stavu počet cyklov kotúča. Počtom cyklov sa dá u danej textílie posúdiť pevnosť v oderu. Tu si môžete pozrieť krátku ukážku testu.

A1234
Počet cyklov10050020008000

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že rukavice s najvyšším stupňom odolnosti vydržia až 80 x viac cyklov ako tie s najnižším stupňom. V praxi to môže znamenať, že rukavice s odolnosťou proti oderu úrovne 1 zoderiete pri určitej práci za týždeň a tie s najvyššou úrovňou vám vydržia až 80 týždňov. 

Prístroj, na vykonanie skúšky Martindale

B a E – odolnosť proti prerezaniu

Odolnosť proti prerezaniu pracovných rukavíc sa vďaka neustálemu vývoju nových materiálov zdokonaľuje. Nové materiály sú odolnejšie a zároveň tenšie a ľahšie. Kvôli novým materiálom sa okrem skúšky kruhovou čepeľou začal vykonávať aj doplnkový test v zmysle normy ISO 13997.

Počas skúšky kruhovou čepeľou sa používa zariadenie s kruhovým nožom. Vzorka materiálu z rukavíc sa upne do prístroja a po zapnutí sa po nej pohybuje rezný kotúč, ktorý vykonáva vodorovný pohyb silou 5 N tam a späť po dráhe 5 mm, až kým testovanú vzorku neprereže, čo je indikované elektrickým kontaktom medzi nožom a podložkou vzorky.

Testovacie zariadenie s rezným kotúčom

Počas tejto skúšky sa rezný kotúč postupne opotrebúva a preto sa na začiatku a aj na konci skúšky rovnakým postupom reže aj porovnávacia bavlnená vzorka. Výsledkom testu je index, kde je hlavný počet vykonaných cyklov po prerezanie a taktiež sa do úvahy berie stupeň opotrebovania noža, ktorý je určený práve pomocou vzorky z bavlny. Tento test sa opakuje 5-krát a následne sa vypočíta priemer, ktorý je výsledným indexom. Podľa indexu sa rukaviciam priradí stupeň číslom od 1 do 5.

B12345
Index1,22,551020

Kvôli rýchlemu opotrebovaniu kotúča pri testovaní nových odolnejších materiálov, bola skúška odolnosti proti prerezaniu rozšírená o doplnkový test. Pri tomto teste sa na rozdiel od základného testu používa prístroj s rovnou čepeľou. Počas testu sa postupne zvyšuje tlak noža od 2 N po 30 N, vždy s novou vzorkou a novým nožom. Vďaka tomuto testu sa dá vypočítať sila, ktorá je potrebná na vytvorenie 20 mm rezu a podľa nej sa následne rukaviciam určí stupeň odolnosti.


Testovacie zariadenie s lineárnym nožom
EABCDEF
Newton ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Video, v ktorom môžete vidieť test prvou aj druhou metódou, si môžete pozrieť tu.

C – pevnosť v ťahu

Skúška pevnosti v ťahu, alebo odolnosti proti pretrhnutiu je definovaná ako potrebná sila k rozširovaniu trhliny narezanej na skúšobnom vzorku trhacím prístrojom podľa EN ISO 7500-1. Vzorka z dlaňovej časti sa upne do trhacieho prístroja, ktoré stálou rýchlosťou od seba vzďaľuje čeľuste, na ktorých je vzorka upnutá. Podľa zmeranej veľkosti sily, ktorá je potrebná na pretrhnutie vzorky, sú rukavice zaradené do úrovne od 1 do 4.

Testovacie zariadenie na skúšku pevnosti v ťahu
C1234
Newton10255075

D – odolnosť proti prepichnutiu

Na test odolnosti proti prepichnutiu sa používa prístroj s čeľusťami, ktorý vyvíja tlakovú silu. Na prístroji sa nachádza kovový hrot, ktorý tlačí kolmo na testovanú vzorku z rukavice, až do momentu, kým vzorku neprepichne.

Testovacie zariadenie na skúšku odolnosti proti prepichnutiu
D1234
Newton2065100150

F – ochrana proti nárazu

Test na ochranu proti nárazu sa vykonáva len na špeciálnych rukaviciach. Prebieha v súlade s normou EN 13594:2015energiou nárazu 5 J na hánkovú a prstovú časť rukavice. Pokiaľ rukavica takouto skúškou prejde, je označená písmenom „P“, pokiaľ nie je takto označená, tak nie je určená ako ochrana proti nárazu a má označenie „X“.

Rukavice s ochranou proti nárazu

Zdroje: