Tag Archives: bezpečná práca

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Veľa ľudí môže byť vo svojom zamestnaní vystavených zdravotným rizikám, týkajúcich sa dýchacích ciest. Vždy je dôležité im predchádzať. Ochrana dýchacích ciest je základom, napríklad ak pracujete v prostredí, kde sa vyskytujú prachové častice alebo nebezpečné plyny. FILTRAČNÁ TRIEDA NPK-P – Najvyššia prípustná koncentrácia ( koncentrácia chemickej látky, ktorej môžu byť zamestnanci vystavení nepretržite po […]

PRÍRUČKA PRE VÝBER SPRÁVNYCH RUKAVÍC V OCHRANE PROTI POREZANIU

Najvhodnejším spôsobom výberu rukavíc je použitie 3-krokového procesu. Identifikovať úlohu, nebezpečenstvo a riziko poranenia. Úloha – Čo robíte? Koľko zručnosti je potrebné? Kde pracujete? Nebezpečenstvo – Určte, čo by mohlo spôsobiť zranenie a akú úroveň kontroly máte? Riziko – Aká je pravdepodobnosť zranenia počas vykonávania úlohy? Úloha Posúďte typ prác, ktoré sa vykonávajú, a rozhodnite, […]