Monthly Archives: apríl 2019

Aktualizácia normy EN 388

Dňa 21.4.2019 nadobudla platnosť aktualizovaná norma EN 388. Táto európska norma špecifikuje požiadavky, skúšobné metódy, označovanie a informácie, ktoré sa majú poskytovať na ochranné rukavice proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu čepeľou, ďalšiemu trhaniu, prepichnutiu a prípadne proti nárazu. Zmenilo sa označenie rukavíc – pod pôvodným piktogramom, sa nachádza 6 znakov namiesto pôvodných 4. Od […]