Pozor, spätný prúd! Vypni obe strany!

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.

Získajte viac informácií