Pozor! Elektrické zariadenie Nehas vodou ani penovými prístrojmi!

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.

Získajte viac informácií