Hlavný uzáver plynu Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu ….. m

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.

Získajte viac informácií