Výstraha! Životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení! Nehas vodou ani penovými prístrojmi!

Ak chcete vidieť ceny, prosím, prihláste sa / zaregistrujte sa.

 

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.