Zákaz vstupu za pohyblivé rameno – kombinovaná značka

Zákazová kombinovaná značka bezpečnostného značenia. Značky I, J, N sú horizontálne a K, L sú vertikálne.

Získajte viac informácií