Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení! Nehas vodou ani penovými prístrojmi!

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.

Získajte viac informácií