Únikový východ, úniková cesta – kombinovaná značka

Záchranná kombinovaná značka bezpečnostného značenia. Značky I, J, N sú horizontálne a K, L sú vertikálne.

Získajte viac informácií