Príkaz na zaistenie plynových nádrží – kombinovaná značka

Príkazová kombinovaná značka bezpečnostného značenia. Značky I, J, N sú horizontálne a K, L sú vertikálne.

Získajte viac informácií