Pozor, skratované! Nezapínaj!

Dvojitá kombinovaná značka bezpečnostného značenia.

Získajte viac informácií