Nebezpečenstvo od tlakových nádob s plynom – kombinovaná značka

Výstražná kombinovaná značka bezpečnostného značenia. Značky I, J, N sú horizontálne a K, L sú vertikálne.

Získajte viac informácií