Hydroxid sodný, šupiny 25kg

    Hydroxid sodný patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka leptajúca pokožku. Jedná sa o anorganickú látku. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách.

    Doprava na tento produkt sa počíta individuálne.

    Pri objednávke je potrebné uviesť IČO. Tento produkt nie je možné predávať širokej verejnosti.

    Získajte viac informácií