Showing 1–12 of 234 results

Bezpečnostné značenie

Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce; zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika. Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.

-vyňaté z NARIADENIE VLÁDY o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 387/2006 Z. z.

Využívanie bezpečnostného značenia je dôležité pre zachovanie bezpečnosti pri práci. V CeHaTexe Vám ponúkame veľké množstvo záchranných, príkazových, zákazových, výstražných ale aj kombinovaných samolepiek a tabuliek.

Pokiaľ ste v našej ponuke nenašli značenie, ktoré potrebujete, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na eshop@cehatex.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára a my Vám na zákazku Vami požadovanú značku radi vyrobíme.

Záchranné symboly

Bezpečnostná sprcha

0.25 2.32  s DPH (20%)

Záchranné kombinované značky

Bezpečnostná sprcha – kombinovaná značka

0.25 1.18  s DPH (20%)

Výstražné symboly

Biologické nebezpečenstvo

0.25 2.32  s DPH (20%)
0.25 1.18  s DPH (20%)

Príkazové symboly

Cesta vyhradená pre chodcov

0.25 2.32  s DPH (20%)
0.25 1.18  s DPH (20%)
0.25 2.32  s DPH (20%)
0.25 1.18  s DPH (20%)

Požiarne symboly

Hasiaci prístroj

0.25 2.32  s DPH (20%)

Požiarne kombinované značky

Hasiaci prístroj – kombinovaná značka

0.25 1.18  s DPH (20%)

Dvojité kombinované značky

Hlavný vypínač Vypni v nebezpečenstve!

0.42 1.16  s DPH (20%)